Rožnov pod Radhoštěm l Dlouhodobé zpravodajství

  Staré i Nové projekty...  Přehledně...   Aktuálně... Nezávisle...   

 

Rekonstrukce I/35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  MěÚ Rožnov 20.4.2015 - Aktuální informace

  Dne 14.4.2015 se v budově radnice na náměstí sešlo vedení města se zástupci investora a zhotovitele stavby rekonstrukce I/35. Ing.Klinkovský z Ředitelství silnic a dálnic informoval, že v současné době probíhají v rámci přípravy stavby průzkumné a sondážní práce spojené s vytyčením a zaměřením stávajících inženýrských sítí a probíhá kontrola souladu jejich skutečné polohy s předpokladem v projektové dokumentaci. Právě v souvislosti s některými okolnostmi zjištěnými při těchto průzkumech, bude instalace přechodného dopravního značení a s tím související dopravní omezení o nějaký čas ještě odsunuto, uvedl dále Klinkovský. Diskusi o termínech uzavřel s tím, že předpokládá, že na konečné datum dokončení celé stavby nebudou mít tyto okolnosti vliv a informaci o plánovaném omezení pro řidiče obdrží město minimálně s týdenním předstihem.

 

 
  MěÚ Rožnov 31.3.2015 - Na komunikaci I/35 bude umístěno přechodné dopravní značení
  Kolem 20. dubna bude na komunikaci I/35 umístěno přechodné dopravní značení. Sníží se rychlost a provoz bude obousměrný vždy v jednom jízdním pruhu včetně odbočování.

  V termínu kolem 20.4.2015 bude specializovaná firma umísťovat na komunikaci I/35 přechodné dopravní značení. „Jeho součástí bude snížení maximální povolené rychlosti na 30 km/hod. a snížení počtu jízdních pruhů tak, že po celé délce bude zachován obousměrný provoz vždy v jednom jízdním pruhu o šířce minimálně 2,75 m,“ uvedl Marek Moll, který má stavbu za MěÚ Rožnov na starosti.

  „Původní záměr byl oddělit oba jízdní pruhy žlutým vodorovným značením, tedy žlutou nalepovací dělící čárou. Toto značení by ale bylo neměnné po celou dobu stavby a proto investor rozhodl o změně. Místo dělící čáry bude k oddělení jízdních pruhů použito dopravní značení „Z 5c“ (viz vyobrazení níže a viz výkres přechodného DZ – zde). Velkou výhodou tohoto způsobu značení je, že se dá kdykoliv v jakémkoliv rozsahu odstranit a toto řešení tak umožní rozšířit provoz na celou stávající šířku komunikace v případě, že se po delší dobu nebude na některém úseku rekonstrukce pracovat,“ doplnil Marek Moll s tím, že v každém případě půjde o průjezd stavbou a tak je potřeba dbát zvýšené pozornosti a řidiči musí počítat také se zpomalením celého provozu.

 

  MěÚ Rožnov 25.3.2015 - Vedení radnice se nelíbí kácení v rámci I/35

  Kácení smrků na Meziříčské ulici se nelíbí vedení rožnovské radnice. Záměr kácet totiž nebyl s městem, jako vlastníkem pozemků, projednán

  V středu 25.března došlo na ulici Meziříčská z důvodu přípravy území pro zahájení stavby I/35 k dodatečnému  kácení  několika kusů smrků. „Šetřením bylo zjištěno, že odstranění stromů sice nepodléhá povinnosti povolení příslušným orgánem ochrany přírody, protože obvody kmenů nedosahovaly 80 cm ve výšce 130 cm, nicméně došlo k vážnému pochybení, neboť tento záměr nebyl předem projednán s  vlastníkem pozemku, městem Rožnov pod Radhoštěm. Proto jsme nyní svolali schůzku, na které se bude hledat cesta k nápravě novou výsadbou nebo jiným opatřením. Následně svoláme schůzku s obyvateli Meziříčské ulice a věc prodiskutujeme i s nimi,“ uvedla místostarostka Rožnova Kristýna Kosová.  

  Dle sdělení provádějící firmy bylo při vytyčování záboru staveniště zjištěno, že dojde k hrubému narušení  kořenového systému a stability stromů, a že by ponecháním dřevin došlo k bezprostřednímu ohrožení okolí jejich pravděpodobným pádem. Přestože doba vegetačního klidu už dle doporučení Ministerstva životního prostředí skončila, firma provedla kácení okamžitě, aby průběh stavby nebyl ohrožen a zhoršené podmínky v lokalitě tak byly eliminovány na co nejkratší dobu provádění stavby. 

 

  MěÚ Rožnov 25.3.2015 - Rekonstrukce komunikace I/35 začne v Dubnu

  Dlouho plánovaná rekonstrukce části hlavní silnice I/35 v úseku od vjezdu do Průmyslového areálu Tesla po křižovatku U Janíků začne v dubnu. Do konce roku 2016 dojde k rozšíření komunikace z dvoupruhové na čtyřpruhovou, vzniknou nové autobusové zastávky, nové světelné křižovatky i přechody pro chodce.  Úpravy dozná také autobusové nádraží a změní se i parkovací místa.

  Na prvním kontrolním dnu se ve středu 18.3.2015 sešli zástupci investora (Ředitelství silnic a dálnic ČR) a realizátora (sdružení firem Alpine – Swietelsky), s vedením města Rožnov p .R., zástupci Průmyslového areálu Tesla, dalších subjektů a společností a veřejností. Tématem setkání byla připravovaná rekonstrukce hlavní komunikace vedoucí z Valašského Meziříčí přes Rožnov pod Radhoštěm (dále jen silnice/komunikace  I/35).

  „Hlavním investorem této rekonstrukce je Ředitelství silnic a dálnic CŘ, město Rožnov není v tomto případě zadavatelem stavby, ale samozřejmě naším hlavním zájmem je včasná a maximální informovanost o jednotlivých činnostech a uzavírkách na předmětné komunikaci a také koordinace s dalšími investičními akcemi města v této lokalitě,“ uvedl starosta Rožnova Radim Holiš s tím, že občané potřebují vědět, jaká dopravní omezení budou s rekonstrukcí I/35 souviset.

  „V rámci rekonstrukce silnice I/35 dojde k celkovému rozšíření silničního tělesa. Stávající komunikace bude rozšířena z dvoupruhové na čtyřpruhovou. Dále budou vybudovány nové autobusové zastávky, nový příjezd k čerpací stanici, dojde k úpravám vjezdů k obchodním centrům, Billa a Lidl, sjezdům proti těmto OC (plánovaná stavba Kauflandu). Nově bude vybudován také sjezd na ulici Meziříčskou a stavebními úpravami projdou nástupní a výstupní stanoviště na nádraží ČSAD. Velmi důležitou součástí rekonstrukce pak bude úprava všech ramen křižovatky U Janíků,“ vypočítal starosta Holiš.

  Celková délka rekonstruované komunikace je 1,3 km. Součástí prací budou také přeložky všech inženýrských sítí, nově bude zbudované veřejné osvětlení a silniční kanalizace.

  „V rámci stavby vznikne mimo jiné 7 světelných signalizací. Kromě křižovatky U Janíků tak bude světlená signalizace regulovat pohyb vozidel a chodců také u nádraží ČSAD a ulice Meziříčská a na vzniklých přechodech pro chodce. Změn doznají také stávající parkovací místa. Ta budou zrušena a vybudována budou nová,“ doplnil Holiš. (viz. schéma - zde)

  Důležitou informací je, že velká rekonstrukce komunikace I/35 bude realizována za plného provozu, který bude obousměrně stažen do dvou jízdních pruhů o šířce 3 metrů (každý pruh). Na prvním kontrolním dnu bylo mimo jiné také deklarováno, že investor stavby nepočítá s návrhy náhradních objízdných tras.

  Se samotnými pracemi začne stavební firma v polovině dubna 2015 a to přeložkami jednotlivých sítí, kde prioritou je přeložka plynovodu včetně regulační stanice. Do přibližně poloviny srpna by tak řidiči žádná větší omezení v dopravě vnímat neměli. Následně bude zahájeno rozšíření komunikace a další práce.

  Provoz na komunikaci I/35 bude plně obnoven (bez omezení) v listopadu 2016, úplné předání hotového díla je pak předběžně naplánováno na červenec 2017.

  Schéma nové části komunikace I/35, tak jak bylo neprojektováno a ve stavebním řízení v roce 2014 povoleno, naleznete zde.

  Stručný výtah z projektu:

Řešení situace u výjezdu z areálu Tesly směrem k OMV

Řešení situace u OD ALBA a OMV

 

Řešení situace u nákupních center vč. nákupního domu Kaufland

 

Řešení situace u autobusového nádraží a křižovatky U Janíků

 

 

 
  ROZŠIŘOVÁNÍ CESTY I35 NA 4 PRUHY OD AREÁLU TESLY AŽ PO KŘIŽOVATKU U JANÍKA

  Základní  informace - Přináším oficiální informační brožuru ŘSD.

 
 

 

 

 

Vyhledávání v Rožnov DNES       

RožnovDNES

 

Zajímavosti  Události  Dotazy a další pište na: rprinfo@email.cz      Tv Program     Rádio     Čas     O nás   Veškeré zde uvedené informace jsou pouze informačního charakteru a proto nemusí souhlasit se skutečností.

LMS 2006 - 2016 (M0)