Rožnov pod Radhoštěm l Dlouhodobé zpravodajství

  Staré i Nové projekty...  Přehledně...   Aktuálně... Nezávisle...   

 

Penny Market v Rožnově

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  5plus2   22.4.2015 - Penny dostalo zelenou
  Kraj zamítl námitky odpůrců stavby nového supermarketu, ti zvažují žalobu

  Další ránu utržili odpůrci výstavby prodejny Penny Marketu. Krajský úřad před několika dny zamítl jejich odvolání proti rozhodnutí o umístění stavby v areálu někdejšího podniku Loana. Vznik dalšího supermarketu je tak opět o něco blíž. "Měli jsme k dispozici dostatek právních analýz, takže jsme toto rozhodnutí očekávali," přiznal mluvčí společnosti Penny Market Daniel Novotný. Některé organizace i místní obyvatelé plán na vznik prodejny kritizují dlouhodobě. Mají obavy z nárůstu dopravy a s tím související hlučností a prašností. Supermarketů už je podle nich navíc v současné chvíli ve městě dostatek. "Velkoprodejny ohrožují podnikání malých prodejců. Otevření každého nového supermarketu znamená obvykle pro několik z nich krach," upozorňuje předseda občanského sdružení Zdravý Rožnov Ivan Lukáš.

  Spolu s kolegy a právníky prý nyní verdikt krajského úřadu pečlivě zkoumají a zvažují další postup. Jisté je, že mimosoudně už jej zvrátit nemohou. "Proti rozhodnutí krajského úřadu se nelze odvolat", vysvětlila jeho mluvčí Renata Škrobálková. Jednou z posledních možností odpůrců tak je napadení stavebního povolení, které chce Penny Market získat v příštích měsících, případně soud. "Zvažujeme možnost správní žaloby. Rozhodnout se musíme v nejbližších týdnech," konstatoval Lukáš. Už před časem městem kolovaly proti vzniku prodejny petiční formuláře adresované rožnovské radnici. Podepsalo je přes 400 lidí, dalších 157 signatářů má petice elektronická.

 
  RožnovDNES   7.10.2014 - Penny má dobouráno, pozemek pro stavbu je připraven

 

 
  Valašský deník   4.5.2014 - Lidé v Rožnově vytáhli do boje proti stavbě Penny Marketu

  Plánovaná stavba Penny Marketu v Rožnově pod Radhoštěm naráží na ostrý nesouhlas obyvatel města. Obchodní dům má stát na místě bývalého podniku Loana.

Lidé v sousedních domech zvažují sepsání petice. „Další supermarket má vyrůst v místě, kde už se překrývají zóny působnosti jiných prodejen. Další obchod je naprosto zbytečný," řekl Rožnovan Vojtěch Halamíček.

Argumentů proti Penny Marketu má celou řadu. „Staví se v tradiční zástavbě, kam se taková prodejna vůbec nehodí. Není vyřešeno parkování. Zvýší se prašnost i hluk," vyjmenoval jen některé z nich Vojtěch Halamíček.

Obyvatelům dotčených domů nejvíce vadí, že se jich nikdo na nic neptal. A zastupitelé prý za „své" lidi také málo bojují. „Už jsme odsouhlasili, že připravíme petici," řekl jménem rozzlobených Rožnovanů Halamíček.

Nicméně i zastupitelé se už dříve shodli, že Penny Market ve městě nechtějí. Obchod má ale stát na soukromých pozemcích. Město tedy nemá zákonnou možnost záměru bránit. Bude tedy alespoň požadovat zpracování studií možných dopadů prodejny na bezpečnost, dopravní zatížení i hladinu hluku.

To však podle některých Rožnovanů nemusí stačit. „Nevkládejte přílišný optimismus do toho, že nevyjde dopravní posouzení, hluková studie či jiné věci. Mysleli jsme si to u Kauflandu a ten už má územní rozhodnutí," připomněla další připravovanou a kritizovanou stavbu Kristýna Kosová z Rožnova.

Na posledním jednání zastupitelstva proto vyzvala politiky k razantnějšímu postupu. „Pokud chcete výstavbě zabránit, musíte s tím něco udělat už teď. Ne čekat na studie," zdůraznila Kosová.

Na zmíněném zasedání rozhodovali zastupitelé o přeložce kanalizace, která patří městu, ale leží na pozemku, kde má Penny Market stát. Nepovolení přeložky by mohlo výstavbu prodejny načas pozdržet.

Majitelé pozemků ovšem prostřednictvím svého právního zástupce Tomáše Vymazala vzkázali, že pokud povolení nedostanou, město zažalují. „Vykonáváte vlastnická práva ke kanalizační stoce šikanózním způsobem. Umístěním stoky a nesouhlasem města s jeho přeložkou je neúměrně zasahováno do vlastnických práv mých klientů," napsal Tomáš Vymazal rožnovské radnici.

Obstrukce ze strany města by podle něj mohly skončit soudem. „Pokud bude město odmítat uzavřít smlouvu s investorem na přeložku kanalizace, jsem zmocněn k podání žaloby," pohrozil Tomáš Vymazal. A upozornil na značné náklady, které by po případné prohře sporu muselo město uhradit.

Zastupitel Karel Gardaš (Zdravý Rožnov) označil postup advokáta za nepřípustný. „Považuji to za hrubé vyhrožování zastupitelstvu města. Nemyslím si, že by bylo dobré bez hlubší právní investigace žádosti o přeložku vyhovět," řekl Gardaš. Ustoupení nátlaku podle něj založí precedens, který se městu v budoucnu vymstí.

Podle Libuše Rousové (SNK ED) je pochopitelné, že se investor snaží přeložku vyjednat, když už do stavby investuje. Nicméně podle ní chybí rozbor, zda město vůbec další prodejnu potřebuje. „Víme, že supermarket tohoto druhu nehýří kvalitou. Víme, že marketů máme mnoho. Dojde ke zvýšení dopravního zatížení, hluku, bude to nebezpečnější pro chodce, pro děti. Z tohoto pohledu je u mne jasné ne," řekla Rousová.

Zastupitelé nakonec přeložku kanalizace schválili. Ne však kvůli hrozbě žaloby. „Jsem pro povolení přeložky z toho důvodu, že bych podobnou žádost jako starostka města podpořila každému stavebníkovi," vysvětlila starostka Rožnova Markéta Blinková.

Výstavbu supermarketu ale pozitivně nevnímá. „Jsem si vědoma možného zhoršení životního prostředí a kvality bydlení. A obávám se zvýšené dopravní zátěže a zhoršení bezpečnosti chodců, především dětí, které denně míří do zdejší školy," ujistila starostka.

Město Rožnov se tedy podle ní bude chtít zúčastnit všech jednání, která se k výstavbě uskuteční. „A budeme velmi důrazně trvat na všech zákonných podmínkách, které musí stavitel splnit," zdůraznila Blinková.

 
  Rožnovský prostor 30.3.2014 - Většina zastupitelů se tváří, že Penny Market nechce
  Součástí dokumentace pro rozhodnutí o umístění stavby je i přeložení jednotné sítě kanalizace, která je ve vlastnictví města, ale v pozemku investora. Přeložku by investor realizoval na své náklady, kanalizace by se posunula jen o několik metrů. Radní v lednu tento úkon schválili. Zastupitelé měli jejich rozhodnutí posvětit schválením smlouvy o zajištění této přeložky.

„Kanalizace je v pozemku historicky už řadu let, nicméně s vlastníkem pozemku nikdy nebylo uzavřeno věcné břemeno. Čili tam chybí jakýsi právní podklad k tomu, abychom se my měli o co opřít. Kdyby tam věcné břemeno bylo, pak je to v úplně jiné poloze. Pak si myslím, že se nemusíme s nějakým developerem ani Penny Marketem bavit," uvedl místostarosta města Václav Mikušek (KDU-ČSL) důvody, proč by zamítnutí přeložky mohlo být problematické. Ten má v ruce i neoficiální stanovisko investora, který deklaruje snahu se s městem rozumně domluvit, ale domnívá se, že právní cestou by si přeložku z výše uvedených důvodů v krajním případě mohl vymoci.

Zástupci Zdravého Rožnova zjišťovali, jestli může investor na městu vymoci náhradu, pokud přeložku neschválí. „Bylo nám jasně řečeno, že jediným titulem, na základě kterého by mohl investor chtít náhradu škody podle českého právního řádu, je porušení právní povinnosti, tedy například porušení smlouvy. Předpokládám, že developer ani firma Penny nemá s městem žádnou smlouvu o tom, že město souhlasí s přeložkou kanalizace. Tudíž předpokládám, že když s přeložkou nebudeme souhlasit, developer má bohužel smůlu a nic na nás nevymůže," konstatoval Karel Gardaš s tím, že on sám vnímá riziko potencionální žaloby v možném porušení paragrafu 102 zákona o obcích, když radní nejednali v souladu s rozhodnutím zastupitelstva. „Dalším možným porušením zákona by mohla být naše pozvánka na jednání zastupitelstva, která v tomto bodě mluví o přeložce sítí nějaké bezejmenné společnosti (A+R s.r.o. Radonice). Obávám se, že město tak mohlo záměrně vyloučit z projednávání tohoto bodu veřejnost, protože na pozvánce nebyl bod jasně specifikován," doplnil rozladěně Gardaš a požádal o stažení bodu z jednání a jeho doplnění o právní analýzy.

Přeložku ano, Penny ne

Ne všichni zastupitelé vnímali snahu za každou cenu nepovolit přeložku sítí za jedinou možnou cestu, jak výstavbě obchodu zabránit. V souvislosti s plánovaným Penny Marketem v této lokalitě se objevuje řada dalších otazníků, na které je třeba poukázat. Starostku města Markétu Blinkovou (ODS) znepokojuje fakt, že v současné době je v lokalitě 12 parkovacích míst, v plánu investora je jich pak kolem 60.

„Bude ohrožena bezpečnost chodců, především dětí, které tam přechází na dvě základní školy. Je to komunikační tepna na polikliniku, na náměstí, na nádraží. S tím já mám zásadní problém. Jsem ale připravena, pokud město bude účastníkem řízení, do těchto řízení jako statutární zástupce vstupovat a tyto problémy všechny chtít vyřešit," informovala starostka a dodala, že bude po investorovi požadovat veškeré dopravní i hlukové studie. „Kdyby tu lokalitu vlastnil někdo, kdo by tam chtěl postavit dětské hřiště, ke kterému nepotřebuje parkovací plochy, tak nás nikoho nenapadne bránit mu přeložení kanalizace. Bavme se taky o listině práv a svobod, která soukromé vlastnictví bere jako to nejvyšší. Je to velmi těžká otázka," připomněla Blinková.

„Tady se sice jedná o dopravní řešení, ale i o to, jestli malým podnikatelům a drobným obchodníkům ve městě budeme nadále házet klacky pod nohy a jestli sem budeme tahat další a další supermarkety, aby zlikvidovali naše obchodníky. Podívejte se dnes na sortiment supermarketů, za chvíli nám budou nabízet motorové čluny, cokoli, jen aby vydělali," řekl František Šulgan (Strana zelených).

„My se nesmíme dohadovat kvůli přeložce, ale musíme chránit zájmy občanů v tom smyslu, že ať je tam jakákoli výstavba, neměla by mít negativní dopad na občany tohoto města. A to je pro mě úplně nejdůležitější," vyjevil svůj názor Jaroslav Kučera (KSČM).

Před jakýmikoli ústupky ale varoval Gardaš, který připomněl, že díky salámové metodě postupných ústupků nakonec ve městě vyroste Kaufland. „Když tady Penny nechceme, tak musíme něco udělat a skončíme na té stupiditě, že jim prostě nepovolíme hýbat s naší kanalizací, která se je s prominutím uložena naprosto ironicky v jejich pozemku. Ale jinak to prostě nejde," trval na nulové toleranci zastupitel.

„Když nepovolíme přeložku kanalizace, majitel ten pozemek prodá, za rok přijde někdo jiný a bude chtít postavit pneuservis a my mu tu přeložku povolíme... Může nás pak ten současný vlastník žalovat za zmařenou investici nebo nějakou šikanu? Protože my tím rozhodujeme o tom, co na tom pozemku má a nemá stát," připomněl ošidnost rozhodnutí nepovolit investorovi přeložku Petr Jelínek (Strana zelených).

Složitost problematiky a několik nevyjasněných otázek nakonec přiměly zastupitele bod stáhnout. Rozhodovat budou až poté, kdy úředníci předloží právní analýzy pro případ neschválení přeložky kanalizace. Naděje odpůrců obchodu tak stále žije.

 
  Rožnovský prostor 23.2.2014 - Rada města povolila Penny Marketu přeložku sítí
Developer, který plánuje na pozemcích bývalého areálu Loana vystavit supermarket Penny, může mít důvod k radosti. V září sice zastupitelé řekli Penny Marketu ne, ale radní mu nedávno schválili přeložku sítí. Nevyužili tak šanci výstavbu zastavit, nebo alespoň pozdržet. Definitivní rozuzlení dá příběhu okolo dalšího rožnovského supermarketu zastupitelstvo, které bude v úterý 25. února schvalovat smlouvu s developerem.

„Pokud město přeložku povolí a bude účastníkem případných dalších řízení, tak mě velmi zajímá, jak bude vystupovat v nich. Opakovaně se na podobných kauzách ukazuje, že máme zásadní chyby v územním plánu, protože sousedé se brání výstavbám různých záměrů. Město zřejmě do tvorby a aktualizace územního plánu nedostatečně zapojilo veřejnost a nyní musí čelit problémům investorů," uvedla Kristýna Kosová z občanského sdružení Zdravý Rožnov, které proti výstavbě dalších supermarketů ve městě bojuje.

Podle místostarosty Václava Mikuška (KDU-ČSL) je město ve složité situaci, ze kterého je nejlepším východiskem přeložku povolit. Splašková kanalizace, kterou chce developer přeložit, je ve vlastnictví města, ale leží na pozemku, kde má Penny Market vyrůst.

„Problémem je, že kanalizace je v tom pozemku historicky desítky let, ale bohužel to není ošetřeno nějakým věcným břemenem. Nemáme tedy žádný právní podklad, kterým bychom se mohli ohánět. Právní názory na to jsou celkem nejasné," řekl místostarosta s tím, že této konstelace sice je developer dobře vědom a proto městu adresoval dopis s právním rozborem, ve kterém pohrozil, že se projektu Penny Marketu nevzdá, ani kdyby měl nápravu sjednávat prostřednictvím civilněprávních prostředků či správněprávní žalobou.

„Již na (zářijovém) zastupitelstvu města bylo možné vycítit z argumentace místostarosty Mikuška, že by mu Penny Market v Rožnově jemně řečeno nevadil. Vedení města se celé volební období chová k zástupcům supermarketů velmi vstřícně a osud malých obchodníků ve městě je jim naprosto lhostejný," pohoršuje se František Šulgan (Strana zelených).

Podle místostarosty ale zářijový postup zastupitelstva nebyl vhodný. Podle něj nemůže město říct, že v dané lokalitě nechce supermarket, aniž by uvedlo proč. „Kdyby vlastník pozemků přišel s tím, že tam chce postavit třeba výrobní halu, ve které bude zaměstnáno 150 lidí, řekneme, že taky nepovolíme přeložku?" řečnicky se ptá Mikušek, podle kterého by takový postup mohl být právně neobhajitelný a město by se mimo jiné pravděpodobně vystavilo riziku porušování konkurenčního prostředí.

S tím do jisté míry souhlasí jiný opoziční zastupitel. „Přestože stále nesouhlasím s dalším supermarketem, tak třeba minulé hlasování zastupitelstva chápu víc jako jednotné nesouhlasné prohlášení, než zákaz jeho stavby, protože takovou moc asi nemáme," nabídl realističtější pohled Petr Jelínek (Strana zelených).

„Tato názorová rozpolcenost je jedním z dalších důkazů nekoncepční přípravy daného projektu. Navíc je zcela jasné, že kruhový objezd byl zde naplánován a předem byla tato akce domluvena. Moje pochybnosti rovněž spočívají i v tom, že nepovažuji budování dalšího obchodního centra za rozumné, protože Rožnov je již zcela těmito aktivitami přehlcen," sdělila Libuše Rousová (SNK ED).

„To není rozpolcenost, když zastupitelstvo řekne, že Penny Market nechce a rada města pak schválí přeložku. Zastupitelstvo nehlasovalo jednotně 21 hlasy, ale ani rada nebyla jednotná, někteří radní se odkazovali právě na usnesení zastupitelstva. Je to opět záležitost, která rozděluje město. Jsou tady lidé, kteří si přejí větší nabídku marketů a vyhovuje jim Penny Market. Je to úplně stejná situace jako u Kauflandu," myslí si starostka města Markéta Blinková (ODS), která byla na zářijovém zasedání zastupitelů vedle Šulgana hlavní iniciátorkou odmítavého usnesení.

„Zastupitelstvo bohužel zase přijalo dosti neúčinné usnesení, na jehož formulování se podílela paní starostka a nyní se ukazuje, že pouze uklidnilo obyvatele. Přitom nemá žádné reálné dopady. Šermování se dvěma vyrovnanými skupinami občanů pro a proti stavbě supermarketů je v našem městě legrační, protože veřejné mínění se používá jen tehdy, když se to hodí. Zásadní ale je, že město nemá žádnou vizi dalšího rozvoje," zkritizovala postup města Kosová.

Developer již dříve oznámil, že obchod by měl stát v polovině letošního roku. O tom, jestli termín splní, bude jasno po jednání zastupitelů koncem února. Vystaví se město riziku soudního sporu, nebo zvolí jednodušší cestu?

 

  Rožnovský prostor 20.9.2013
Na soukromých pozemcích v bývalém areálu firmy Loana se připravuje stavba Penny marketu. Nečekaným zádrhelem pro investora je usnesení zastupitelů, kteří výstavbě řekli „ne“. Velmi pravděpodobně to ale neznamená jistotu, že obchod stát nebude. Město má jen omezené možnosti, jak realizaci zabránit.

O tom, že se plánuje výstavba nového supermarketu, se představitelé města dozvěděli až na konci srpna, kdy investor projektu požádal město o vydání stanoviska. Zákazníci by mohli nakupovat na ploše 760m2 už v létě příštího roku. U obchodu by vzniklo 61 nových parkovacích míst a sjíždělo by se k nim ze stávajícího kruhového objezdu.  Investor předpokládá vytápění tepelnými čerpadly a dopad na životní prostředí by nemělo mít ani 200 vozidel, která denně k prodejně přijedou. Zásobování by probíhalo z ulice Bezručova hlavním vjezdem do areálu bývalého podniku Loana.

Podle místostarosty Václava Mikuška (KDU-ČSL) má město pouze omezené možnosti, jak stavbě zabránit. Jednou z nich je zadat zjišťovací studii, která by prokázala případné dopady na životní prostředí. „Když si soukromník staví na soukromém pozemku a je tam potřebná infrastruktura, my se k tomu nemůžeme vyjadřovat,“ uvedl Mikušek.

Opačného názoru byl na jednání zastupitelů František Šulgan (Strana zelených). „Své ne můžeme vyjádřit tak, že se usneseme, že supermarket nechceme a že chceme podpořit malé a drobné podnikání, že chceme podpořit naše obchodníky, že už dále nebudeme likvidovat kolorit města, že nebudeme město více dopravně zatěžovat. Nemusíme to zastřešovat jen studií, která je samozřejmě dobrá a je dobré ji zpracovat,“ konstatoval Šulgan.

Podle Libuše Rousové (SNK ED) je výstavba dalšího supermarketu v Rožnově zbytečná. „Naše obchodní síť je poměrně dosti přehlcená a domnívám se, že další takový supermarket tady absolutně vůbec nepotřebujeme,“ sdělila Rousová a dodala: „Taky bych si dovolila připomenout, že od takovýchto supermarketů se na západ od našich hranic odchází z toho důvodu, že podpora menšího podnikání má v ekonomice význam.“

Šulganův nápad podpořila i starostka Markéta Blinková (ODS). „Pokud zastupitelstvo schválí usnesení, že nesouhlasí s výstavbou supermarketu v dané lokalitě, tak je to signál investorovi, že bude mít s výstavbou problém,“ řekla starostka.

Pro usnesení, že Penny market v Rožnově nechtějí, hlasovalo 12 zastupitelů. Návrh byl tedy přijat, ale není jasné, co bude následovat. „Uvidíme, jaký bude další postup investora,“ doplnila Blinková.

Rozhodnutí zastupitelů s povděkem kvitovala Kristýna Kosová z občanského sdružení Zdravý Rožnov, které proti výstavbě supermarketů ve městě dlouhodobě bojuje. „Domníváme se, že by bylo vhodné, aby město analyzovalo nákupní možnosti na svém území, posoudilo udržitelnost nákupních ploch a v případě jejich pravděpodobné neudržitelnosti pak nějakým regulativem územního plánu v budoucnu vyloučilo možnost stavby dalších velikých marketů. Někteří lidé v hypermarketech chtějí nakupovat, ale téměř nikdo vedle nich nechce bydlet,“ uvedla Kosová.

 

 

 

 

Vyhledávání v Rožnov DNES       

RožnovDNES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajímavosti  Události  Dotazy a další pište na: rprinfo@email.cz      Tv Program     Rádio     Čas     O nás   Veškeré zde uvedené informace jsou pouze informačního charakteru a proto nemusí souhlasit se skutečností.

LMS 2006 - 2015 (M4)