Rožnov pod Radhoštěm l Dlouhodobé zpravodajství

  Staré i Nové projekty...  Přehledně...   Aktuálně... Nezávisle...   

 

Skatepark v Rožnově

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Skejťáci se můžou těšit na nový areál na Bučiskách - 2.9.2015 - Komerční domy
  Město do současného skateparku zainvestovalo 400 tisíc korun. Pět odhlučněných betonových překážek pak dostalo darem od jedné z nadací. Přesto chce vyznavačům skateingu vyjít vstříc. Město podalo na Ministerstvo pro místní rozvoj žádost o dotaci
Zdroj: http://valassky.denik.cz/zpravy_region/roznovsti-skejtaci-se-tesi-na-novy-areal-na-buciskach-20150826.html
a ta byla úspěšně schválena. Výstavba skateboardového areálu na Bučiskách přijde zhruba na pět milionů korun. Polovinu pokryje dotace Ministerstva pro místní rozvoj.
Zdroj: http://valassky.denik.cz/zpravy_region/roznovsti-skejtaci-se-tesi-na-novy-areal-na-buciskach-20150826.html

 
  Skatepark půjde do zkušebního provozu - 12.10.2014 - MěÚ

  Nový skatepark, který je vybudován v prostorách u rožnovského koupaliště, půjde do zkušebního provozu. Stávajících pět překážek navíc bude doplněno. Město připravuje další projekt na rozšíření celého areálu.

Razítko hygieny a hasičů. Jakmile tyto dva úkony rožnovská radnice získá, půjde skatepark, vybudovaný na základě platného stavebního povolení, do zkušebního provozu. „Překážky jsou převezeny a umístěny do nového areálu na rožnovském koupališti. V současnosti čekáme na finální vyjádření hasičů a hygieny a ihned po získání jejich souhlasného stanoviska spustíme skatepark do zkušebního provozu,“ uvedla starosta Rožnova Markéta Blinková.

„Souběžně s tím pokračuje příprava projektové dokumentace na rozšíření celého areálu s tím záměrem, že jedním z námětů vychází například z konceptu nově vybudovaného skateparku ve Vrbně pod Pradědem, ve kerém nejsou umístěny pouze jednotlivé překážky, ale je vybudována celá skateboardová trasa a v ní si mohou zájemci projet překážky různých obtížností,“ doplnil vedoucí odboru rozvoje MěÚ Rožnov Ivo Marcin.

„Město dlouhodobě usiluje o vybudování vlastního skateparku. Město za tímto účelem opakovaně předkládá projekty do různých vyhlášených dotačních titulů a podařilo se mu tak nakonec zdarma získat jedinečné streetové překážky. Stávající podoba areálu ale v žádném případě není konečnou variantou. Už nyní pracujeme na projektu rozšíření skateparku o další plochy a překážky,“ uzavřela starostka Blinková.

 

 
  Nový skatepark vedle koupaliště, téměř před otevřením - 8.10.2014 - RožnovDNES

 
  V Září bude otevřen nový skatepark - 20.9.2014 - MěÚ

  Po celé prázdniny mohly děti z Rožnova i malí návštěvníci města využívat překážky na skateboard umístěné v centru na Masarykově náměstí. Posledním dnem, kdy budou mít zájemci možnost vyzkoušet si jízdu na prkně přes překážky, bude středa 3. září. V rámci Týdnů pro duševní zdraví, pořádaných Iskérkou o.p.s., by se měla uskutečnit skate-exhibice. Poté město přesune překážky do nově vybudovaného skateparku u rožnovského kempu.

 

  Velmi pozitivní ohlasy má rožnovská radnice na letní umístění překážek na skateboard na Masarykově náměstí. „Denně tam na kolech či skateboardu jezdila spousta malých dětí. Všichni si pochvalovali možnost aktivně využít svůj volný prázdninový čas touto formou přímo v centru města. Podle reakcí rodičů se také hodně dětí nově naučilo na překážkách jezdit. A my jsme moc rádi, že jsme během celých prázdnin nezaznamenali žádné problémy s provozem nebo úraz na překážkách,“ netajila spokojenost starostka Rožnova Markéta Blinková, která „skejtařům“ slíbila nový prostor pro jejich činnost.

 

 „Slib splníme na začátku září. Už v této chvíli máme připravenu plochu, kam budou překážky převezeny, a kde vznikne nový skatepark. Jakmile tedy ve středu 3. září proběhne poslední exhibice na náměstí, převezeme překážky do prostoru rožnovského kempu a koupaliště. Tam již budou umístěny trvale,“ doplnila starostka Blinková.

 

 
  Rožnovský prostor - 16.3.2014
 
  Původní skatepark byl otevřen na Lázu v roce 2000. Město na jeho vybudování obdrželo z fondu prevence kriminality ministerstva vnitra dotaci ve výši 792 tisíc Kč. Samo pak do realizace vložilo přibližně stejnou částku. Krátce po otevření si lidé z okolních domů začali stěžovat na hluk. Město sice investovalo do odhlučnění U-rampy, ale přesto bylo nuceno provoz v roce 2005 takřka ukončit. Od roku 2007 se postupně objevovaly zprávy o tom, že otevření je již na spadnutí. Ani Bučiska, ani Horní Park se ale nakonec neukázaly jako lokality vhodné.

Nově se hovoří o tom, že by skatepark mohl stát v blízkosti letního koupaliště. Město už v loňském roce žádalo Nadační fond ČEZ o dotaci, leč neúspěšně. „Letos jsme opět podali žádost do dotačních programů skupiny ČEZ a také skupiny Agrofert, což jsou v době nově připravovaných dokumentů na období 2014-2020 prozatím jediné možné dotační tituly, ze kterých je možné získat finance," konstatoval Ivo Marcin, vedoucí odboru rozvoje Městského úřadu s tím, že jakmile se objeví možnost žádat v rámci nového programového období peníze z EU, radnice tak učiní. Pro všechny případy má město vypracovánu i variantní studii, která počítá s přibližně polovičními náklady (cca 3 miliony korun) v porovnání s původním projektem.

Zamýšlený skatepark je koncipován tak, aby si na své přišli jak zkušení jezdci, tak úplní začátečníci. Ačkoli je to velmi předčasné, město si výběr lokality pochvaluje pro snadnou dostupnost, ale také pro možnost veřejné kontroly. Otevírání i zavírání skateparku v rámci provozní doby by měli vykonávat strážníci městské policie. „Určitý díl odpovědnosti ponese místní občanské sdružení Move, které se zavázalo ke spolupráci v pořádání kurzů a osvěty vůbec," dodal Marcin.

 
  Spektrum Rožnovska - 24.12.2013

 

  Skatepark by mohl vzniknout na koupališti

 

  Z kanceláří městského úřadu se opět začalo častěji ozývat slovo skatepark. Radní již několikrát deklarovali snahu o jeho vybudování, záměr ale zatím vždy ztroskotal na nedostatku peněz.Nyní svítá na lepší časy. Projekt by mohlo financovat Nadačního fond ČEZ.
"Vytipovali jsme několik lokalit, kde bychom mohli skatepark vybudovat. Nejpravděpodobněji se nyní jeví koupaliště na Horních Paskách. Nechceme ale předbíhat. Správní rada Nadace ČEZ projekt se bude teprve projektem zabývat," vysvětlila starostka Markéta Blinková.
Úředníci pracují s předpokládanými náklady ve výši tří a půl milionu korun. První inlajnisté a skejtbordisti by se mohli v parku poprvé projet v polovině příštího roku.

 

 
  MěÚ - 4.12.2013
  Město Rožnov pod Radhoštěm již několikrát deklarovalo snahu vybudovaní na svém území skatepark. Realizace tohoto záměru je samozřejmě závislá na získání potřebných finančních prostředků z unijních či jiných dotačních titulů, grantů a nadací. Aktuálně město předložilo projekt skateparku do Nadačního fondu ČEZ.

  „Vytipovali jsme již několik lokalit ve městě, kde by mohl být skatepark vybudován. Novou lokalitou je koupaliště na Horních Pasekách. Bohužel prozatím nebyly naše záměry a projekty, předložené do strukturálních fondů EU, schváleny ke spolufinancování. Ať už se jedná o předložení do tzv. malého Regionálního operačního programu přes městskou společnost Komerční domy nebo městem předloženou žádost do velkého Operačního programu," uvedla starostka Rožnova Markéta Blinková.

  „Proto jsme projekt skateparku a žádost o spolufinancování aktuálně v září 2013 předložili do Nadace ČEZ do bloku Regionální projekty," doplnila starostka města s tím, že všechny došlé žádosti bude správní rada Nadace ČEZ hodnotit v polovině prosince letošního roku.

  Projekt vybudování skateparku je zpracován s rozpočtem ve výši 3,5 milionu korun a termínem realizace do 30.6.2014. „Pokud ani u Nadace ČEZ nebudeme s žádostí úspěšní, máme v záloze poslední možnost v rámci plánované poslední výzvy z Fondu mikroprojektů Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-SR v lednu roku 2014. Další výzvy a případné dotační tituly ještě neznáme, protože se dostáváme do nového programového období EU a programy v rámci jednotlivých operačních programů ještě nejsou definovány," vyjmenovala aktivity města realizované ve snaze splnit slib výstavby skateparku ve městě Markéta Blinková.

  Velmi mne mrzí informace, které se k nám dostávají, že se město na skatepark vykašlalo, nebo ho nechtělo mít. My jsme v maximálním krátkém čase vždy našli potřebnou lokalitu, máme zpracovanou dokumentaci, aktivně stále předkládáme projekty. A věříme, že se nám nakonec potřebné finanční prostředky podaří získat," uzavřela informace o budování skateparku starostka Rožnova Markéta Blinková.

 
  RožnovDNES - 24.6.2010
  Dotace neudělena

   Radnice nemá potřebné finanční prostředky na výstavbu a celý projekt se opět odkládá. Na jak dlouho, to je opět ve hvězdách.

 
  RožnovDNES - 1.5.2009
  Projekt hotov, nejsou ale peníze

   Město už má vyřízený projekt, momentálně vyřizuje všechna povolení a pokud dostane dotaci z fondu EU, bude se nový skatepark realizovat koncem Srpna. Otevřen pro veřejnost by měl být v Listopadu 2009. Vše je ale závislé na dotaci, pokud ji město nedostane, je tento projekt opět otázkou dalšího roku.

 
  RožnovDNES - 21.3.2008
  Město opět vyplodilo další ohromující a možná i konečné řešení  o Rožnovském skateparku! Podle nejnovějších informací by měl nový skatepark vyrůst na Bučiskách,rampy a ostatní překážky by měli být betonové a tím by se měl vyřešit problém hlučnosti.Za jak dlouho se tento "sen" zrealizuje je opět ve hvězdách.  (?)
 
  RožnovDNES - 10.11.2007
  Provizorní varianta v Tylovicích asi takto: "Rampa je poničena, umístěna mimo halu a překážky pohozeny bez účelu"
 
  RožnovDNES - 19.7.2007
  Chystá se provizorní skatepark v místí části Tylovice.Měl by být zprovozněn v  Srpnu.Bude to jen provizorní varianta která bude zahrnovat pouze provoz "U" rampy (minirampy).

  Město začíná usilovně řešit tento problém.Skatepark by se měl nacházet buď v lokalitě Bučiska nebo na konci cyklostezky v Horním parku.Orgány města jsou spíše pro druhou variantu umístit skatepark v lokalitě Horního parku ale konečné rozhodnutí ještě nepadlo a jen tak nepadne.Peníze na vybudování pravděpodobně budou ale kdy se začne s realizací to nikdo neví.V roce 2007 to rozhodně nebude ale k dispozici bude provizorní varianta v Tylovicích.

 
  RožnovDNES - 2.6.2007

 

  Před několika lety Rožnov p. R. vybudoval skatepark, byla to povedená investice která uspokojila mnoho mladých lidí.Tato atrakce se hojně využívala ale všechny radovánky provozované v parku překazila stížnost jedné paní.

  Následovalo několik pokusů o záchranu: Odhlučnění ramp a plán odhlučnit park stěnou. Ale nic z tohoto se nepovedlo! Park už je nějaký čas mimo provoz a město stále slibuje jeho přesun, který by měl situaci vyřešit.

 

    .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajímavosti  Události  Dotazy a další pište na: rprinfo@email.cz      Tv Program     Rádio     Čas     O nás   Veškeré zde uvedené informace jsou pouze informačního charakteru a proto nemusí souhlasit se skutečností.

MALU 2006 - 2016 (M0)